Każdy kto chce być specjalistą jeśli chodzi o spawanie przede wszystkim musi poznać wszystkie metody spawania jakie można wykonywać. Do najbardziej popularnych należą MIG/MAG, TIG, MMA,SAW czy też łukiem plazmowym. Warto wiedzieć jakie spawanie Legnica jest dobrym wyborem przy jakiej okazji.

Spawanie Legnica - MIG/MAG

Ta metoda na spawanie Legnica wykorzystuje fakt powstawania łuku elektrycznego pomiędzy materiałem a elektrodą. Podczas tego procesu drut jest cały czas transportowany. Różnicami pomiędzy MIG i MAG jest fakt, że w MAG wykorzystywany jest gaz aktywny, natomiast w przypadku MIG gaz obojętny. Nowoczesną metodą spawania jest synergiczne spawanie obydwoma metodami.

Spawanie TIG

Metoda TIG to spawanie Legnica elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego. Łuk tworzony jest pomiędzy elektrodą wolframową a elementem spawanym. W metodzie tej wykorzystuje się zwykle gaz Argon. Chroni on zarówno elektrodę jak i spoinę przed utlenieniem. Przy tej metodzie może być stosowany materiał dodatkowy, który podawany jest przy wykorzystaniu podajnika ręcznego. Wyróżnić można między innymi spawanie TIG prądem stałym, przemiennym czy też TIG plus.

Spawanie MMA

Spawanie Legnica przy wykorzystaniu metody MMA stosuje łuk, który jarzy się nad warstwą ochronną proszku. Spoiwo może być podawany zarówno jako osobny drut spawalniczy jak również przy pomocy specjalnego podajnika. W trakcie spawania proszek zostaje osadzony na powierzchni spoiny i dzięki temu powstaje ochronny żużel, który chroni spoinę.

Metoda ta w większości przypadków jest chociaż częściowo zautomatyzowane i dlatego też pozwala uzyskać naprawdę dużą wydajność zwłaszcza w przypadku spawania długich spoin. Konkretna metoda powinna być dobierana do konkretnych zastosowań, dzięki czemu można uzyskać najlepsze efekty.