Fotowoltaikę można zaliczyć do jednej z dziedzin nauki jak i techniki zajmującej się przetwarzaniem promieni słonecznych na energię prądu elektrycznego, czym w praktyce jest wytwarzanie energii elektrycznej pozyskiwanej z promieniowania słonecznego z wykorzystaniem do tego zjawiska fotowoltaicznego.

Jedyną wada tego zjawiska są koszty, jednak mimo to fotowoltaika to obecnie coraz szybciej rozwijająca się i częściej stosowana metoda pozyskiwania energii, szczególnie ze względów ekologicznych, przy czym również i ekonomicznych.

Działanie paneli fotowoltaicznych

Dodatkową zaletą jest praktyczność. Ponieważ jest ona wszędzie dostępna. Najważniejszym surowcem, z którego powstają ogniwa fotowoltaicznego jest krystaliczny wafel krzemowy. Jedno ogniwo może stworzyć moc osiągającą nawet 6,97 W. Z ich wykorzystaniem możemy się spotkać w dziedzinach wymagających niebywale wysokiej odporności takiej jak astronomiczna.

Ich głównymi zaletami są: bezobsługowość, bardzo długa żywotność. Producenci mogą zagwarantować przetrwanie nawet 25 lat. W źródłach zasilania samodzielnych urządzeń, również możemy się spotkać z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych.

Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych

Boje sygnalizacyjne czy światła drogowe, lampy ogrodowe, różne kalkulatory, oświetlone znaki drogowe również zostały stworzone z zastosowaniem tych ogniw. Te urządzenia podlegają elektronice użytkowej. Swoje miejsce ta technika odnalazła również w zasilaniu układów stacji pomiarowych ropy naftowej czy gazy ziemnego.

W elektrowniach słonecznych panele powstałe w procesie fotowoltaicznym są głównym źródłem produkcji energii. Większa liczba zwykłych gospodarstw decyduje się na zamontowanie tego typu ogniw. 2006 rok stał się znaczącym tej dziedzinie.

Szybkie pozyskiwanie energii elektrycznej

Przyniósł on większy rozwój oraz nabycie znacznej wiedzy do dalszego działania z tą metodą. Obecny rozwój pozwala na szybkie pozyskiwanie energii elektrycznej. Ze względu na wykorzystanie energii Słońca – odnawialnej- przypuszcza się, że w niedalekiej przyszłości będzie to powszechnie stosowana technika. Jest to spowodowane znacznym wymiarem ekologicznym jak i postępem technologicznym.