W każdej życiowej sytuacji musimy zadbać o bezpieczeństwo własne i innych osób. W wielu sytuacjach wymuszają to nawet przepisy. Każdy przedsiębiorca musi dbać o bezpieczeństwo zakładu i pracowników. Dotyczy to wszelkich przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej. Aby to osiągnąć, należy firmę zabezpieczyć w odpowiednie akcesoria ppoż.

Jak powinna być wyposażona firma, by zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe?

Pożar to jedno z najniebezpieczniejszych zjawisk w przyrodzie. Należy pilnować, by nie dochodziło do takiego zagrożenia, a kiedy już się zdarzy, powinniśmy być przygotowani do walki z ogniem.

Zgodnie z prawem każdy budynek musi być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie można np. przechowywać materiałów łatwopalnych w pomieszczeniach niespełniających odpowiednich wymogów. Bardzo ważne jest także zainstalowanie odpowiednich systemów ostrzegających i reagujących na pojawiający się dym lub ogień.

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń oraz akcesoria do systemów przeciwpożarowych. Są to np. samoczynne instalacje gaśnicze czy samoczynne systemy oddymiające, instalacje tryskaczowe, zamknięcia przeciwpożarowe, system wyłączenia prądu albo awaryjne oświetlenie.

Jaki sprzęt PPOŻ warto mieć?

Najważniejsze jest jednak zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru, który samoczynnie zawiadomi odpowiednią jednostkę ratownictwa gaśniczego. W skład takiego systemu wchodzą czujki ciepła, czujki dymu i płomienia, ręczne ostrzegacze pożaru oraz inne urządzenia uzupełniające.

Dobrze działająca instalacja potrafi samoczynnie określić miejsce powstania pożaru, jego wielkość, uruchomić np. instalacje gaśnicze i powiadomić odpowiednie osoby. Nawet jeżeli ogień jest niewielki i systemy same poradziły sobie z jego gaszeniem, warto by przybyli na miejsce strażacy sprawdzili i zabezpieczyli miejsce pożaru.

W ten sposób będziemy mieli również pewność, że ogień został ostatecznie ugaszony i nie grozi ponowne pojawienie się płomieni.Niezależnie od przepisów warto zainstalować systemy przeciwpożarowe. Ograniczy to straty przedsiębiorstwa, które w razie wybuchu pożaru mogą być ogromne. Oszczędzanie na ochronie przeciwpożarowej może doprowadzić do tragedii.

Przykładowe akcesoria przeciwpożarowe oraz wentylacyjne zobaczysz w sklepach internetowych.